Vuolijoen aluelautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1410

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen ja Otanmäen alueen kaukaloiden kunnossapidosta vastaa Malmisepeli Oy ja latujen kunnossapitoa jatkaa Maansiirto P. Ja H. Oulujärvi AY. Latujen ja kaukaloiden kunnossapito kilpailutetaan uudelleen  kuluvan vuoden syksyllä toimintakaudelle 2021.

Käkilahden Önkkörin alueen kunnostaminen jatkuu viimeiseen vaiheeseen. Hankkeen loppuun saattaminen tarvitsee lisärahoitusta. Lisärahoituksesta on sovittu 22.1.2020. Muistio lisärahoituksesta liitteenä.

Aluelautakunnan jäsenvaalit ovat parhaillaan käynnissä. Vuolijoen - Otanmäen alueen kylät tekevät jäsenesityksensä kylien yhteisessä kokouksessa tiistaina 11.2.2020 klo 18 Vuolijoen Pankkitalolla. Kutsu Vuolijoen kylien yhteiseen kokoukseen liitteenä.

Hallintosäännön muutos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §