Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.5.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 20 Riihipihan museoalueen opasteviitoituksen hankinta-avustus

KAJDno-2020-744

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Riihipihan museon säätiö hakee aluelautakunnalta avustusta  Vaalantien ja Kuusirannantien varrella olevien liikenneasetuksen vastaisien palvelukohteiden opasteiden uusimiseen. Kainuun Ely-keskus on antanut määräyksen poistaa asetuksen vastaiset opasteet välittömästi, kuitenkin viimeistään 30.6.2020 mennessä. Riihipihan museon säätiö on hakenut opasteiden tilalle luvan uusille asetuksen mukaisille opasteille. Nykyiset opasteet menevät kokonaan uusiksi, koska entisiä pylväitä ja betonianturoita ei voi hyödyntää.

Nordic Road Services Oy antoi tarjouksen opasteiden uusimisesta, jossa kokonaiskustannukset opastelupineen ovat 5669,60 euroa. Säätiö hakee nyt avustusta puolet edellä mainituista kustannuksista, eli 2835 euroa. Opastetaulujen materiaalihankinnat tarjouksen loppusummasta ovat 2990,00 euroa. 

Säätiö ei pysty toteuttamaan opasteuudistusta omalla tulorahoituksellaan. Museovirasto ei rahoita tienvarsiopasteita, eikä Oulujärvi-Leader sovi rahoittajaksi. Ely-keskuksen yritysrahoitus ei sovellu siksi, että hakijana on yleishyödylliseksi toimijaksi arvioitava museo. Voimassa olevat poikkeustilarajoitukset vaikeuttavat alkaneen toimintakauden varainhankintaa. Riihipiha museo säätiö ei ole hakenut aluelautakunnalta aikaisemmin avustusta.

Riihipihan museosäätiön avustushakemus liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta myöntää Riihipihan museosäätiölle 3000,00 euroa opastetaulumateriaalien hankintaan.


Käsiteltävät asiat