Vuolijoen aluelautakunta, kokous 28.5.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 19 Aluelautakunnan jakama avustuspanos kylille

KAJDno-2020-226

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kylä- ja asukasyhdistysten avustusten myöntöesityksessä vuonna 2020 on noudatettu niiden myöntämisen periaatteita. Vuolijoen aluelautakunta päättää oman talousarvionsa puitteissa avustusten myöntämisestä sen toimialueen yhdistyksille.

Avustuksen myöntämisesityksessä on otettu huomioon mm. yhdistysten perustoiminta ja hanketoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan laajuus. Koronakriisin takia osa yhdistyksistä ei ole voinut pitää sääntömääräisiä vuosikokouksiaan. Näitä yhdistyksiä pyydetään toimittamaan tarvittavat asiakirjat hakemustensa liitteiksi vuosikokousten jälkeen. 

Kylä- ja asukasyhdistykset ovat voineet hakea myös erityisavustusta niiden omistamien kylätalojen kiinteistöverokustannuksiin kylätaloavustuksena sillä perusteella, että ne edustavat kaikkia alueensa asukkaista tasapuolisesti. Haettava summa on tullut esittää yleisavustukssäksi haettavana kylätaloavustuksena, ja hakijoiden on liitettävä hakemukseen todistus kylätalon vuotuisesta kiinteistöveros.Kiinteistöveroavustus käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.555.2020 § 96.

  Hakemuksella Esitetty
  Avustus Kiinteistövero Toiminta-avustus
Koski 2000 886 600
Käkilahti 600   600
Ounas 800 803 600
Ojanperä 700   600
Vuolijoki 700 526 600
Vuottolahti 600 249 600
  5400 2464 3600

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyy esitetyt avustukset.