Vuolijoen aluelautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vuolijoki alueet casekunnaksi

KAJDno-2020-211

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI kirjoittaa tutkimushakemusta MMM:n hallinnoimaan Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran valtakunnallisen maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakuun. Hakemuksen jättöpäivä on ollut maanantaina 10.2.2020.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten voidaan turvata hyvä elämä, kestävä arki ja luoda edellytyksiä elinvoiman uudistumiselle vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla ja millaisia poliittisia, hallinnollisia ja muita toimia tarvitaan. Lisäksi selvitetään, miten paikallistason aktiivisuutta voi palvella kuntatasoa. Osana tutkimusta poimitaan esimerkkikuntia erilaisista aluetyypeistä casetarkasteluun.Tutkimuksessa selvitetään, mitkä kunnan ominaisuudet määrittävät kunnan myönteistä kehitystä (elinvoima- ja hyvinvointinäkökulmasta). Osallistuminen ei edellytä kunnilta omarahoitusosuutta. Toteutusaikataulu on noin vuoden 6/2020 -6/2021. Hankkeen toteutuessa, siihen sisältyy työpajan järjestäminen tutkimuksen loppuvaiheessa. 

Elinvoimayksikön johtaja Risto Hämäläinen on esittänyt Kajaanin case alueeksi Vuolijoen kylien aluetta ja hankkeen kumppaniksi Vuolijoen aluelautakuntaa.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Vuolijoen aluelautakunta hyväksyy elinvoimayksikön johtajan Risto Hämäläisen esityksen.

Päätös

Hyväksyi.