Vuolijoen aluelautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vuolijoen aluelautakunnan päätösten julkaiseminen Vuolijoki lehdessä

KAJDno-2020-212

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunnan kokousasioiden päätökset julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Vuolijoen kylien alueella asuvissa on kuitenkin henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuus lukea päätöksiä verkkosivuilta. Aluelautakunnalle on tullut pyyntöjä julkaista päätökset myös Vuolijoki lehdessä. Puhelimessa käytyjen neuvottelujen jälkeen kuukausittaiselle aluelautakunnan päätökset julkaisulle on muodostunut hinnaksi 25 euroa/kerta sisältäen arvonlisävero-osuuden. Tähän julkaisuun voi tarvittaessa lisätä maininnan esimerkiksi seuraavan kokouksen ajankohdasta. Vuosittainen kustannuserä aluelautakunnalle on noin 300 euroa/vuosi sisältäen arvonlisävero-osuuden. Tämä julkaisu ei sisällä aluelautakunnan muita ilmoituksia, vaan ne hinnoitellaan normaalin käytännön mukaisesti Paltamon Kirjapaino Ky:n hinnaston hinnoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta päättää julkaista tekemänsä päätökset alueella ilmestyvässä lehdessä.

Päätös

Hyväksyi.