Vuolijoen aluelautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vuolijoen aluelautakunnan käyttötaloussuunnitelma 2020

KAJDno-2020-61

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60  §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion 9.12.2019 § 63.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät hallintosäännön 61 §:n mukaisesti talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot valtuuston talousarviopäätöstä tarkemmalle tasolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Aluelautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Aluesihteeriltä pyydetyt lisäselvitykset on tehty ja annettu tiedoksi aluelautakunnan jäsenille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Aluelautakunta hyväksyy liitteen mukaisen käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyi.