Vuolijoen aluelautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Maankäyttö Vuolijoen alueella

KAJDno-2020-224

Perustelut

Aluelautakunnan kokoukseen kutsuttuna rakennustarkastaja Kari Huusko kertoo maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019-2022 KAJDno-2019-554  vaikutuksesta rakentamiseen Vuolijoen kylien alueella. (Kajaanin kaupunki 10.2.2020/ § 4)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.