Vuolijoen aluelautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kohti älykästä Vuolijokea - hanke

KAJDno-2020-225

Valmistelija

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Perustelut

Hankevetäjä Maria Helo esittelee Kohti Älykästä Vuolijokea -hankkeen (1.2.2020-15.1.2021) aluelautakunnalle.

Hankkeen hakija on Vuolijoen maaseutuyhdistys, joka toteuttaa hanketta yhdessä alueen neljännen sektorin toimijoiden kanssa. 

Kyseessä on uudenlainen malli, jossa hakija on yhdistys ja toimijat yksityisiä, ei välttämättä yhdistyksiin kuuluvia henkilöitä neljännen sektorin toimijoita, joilla on kiinnostusta toimia alueen hyväksi. Mukaan toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Tavoitteena on pito- ja vetovoimainen alue, jossa erilaisten toimenpiteiden avulla tuotetaan osioita Älykkäin kylä -kilpailuun, tiedotukseen (virtuaali ikkuna), koulun toimintaan ja Pankkitalon kehittämiseen (etätyö).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Pöppönen, Aluesihteeri, sirpa.popponen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.