Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vuolijoen aluelautakunnan toiminnan ulkoinen arviointi

KAJDno-2019-1077

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakuntakokeilusta 2016–2019 suoritetaan ulkoinen arviointi. Arvioitavana ovat aluelautakunnan toimintatavat, toimenpiteet, tulokset ja vaikuttavuus sekä aluelautakuntakokeilun merkitys Vuolijoen alueen asukkaille: yhteisöllisyydelle, vaikuttamismahdollisuuksille ja omaehtoiselle asuinseudun kehittämiselle.

Arvioinnin tekijäksi on valittu TK-Eval Oy.

Kaupunginhallituksen jäsenille sekä Vuolijoen aluelautakunnan jäsenille ja varajäsenille on lähetetty sähköinen kyselymateriaali, johon vastaukset tuli antaa viimeistään 4.9.2019. Lisäksi arviointia voidaan toteuttaa keskusteluin asianosaisten kanssa.

Arvioinnin tekijät erikoistutkijat Tommi Ålander ja Keimo Sillanpää selvittävät kyselyn alustavia tuloksia.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai sposti etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Käydään keskustelua erikoistutkijoiden Tommi Ålanderin ja Keimo Sillanpään johdolla aluelautakunnan merkityksestä ja toimintatavoista. Tutkijat hyödyntävät keskustelussa esiin tulleita asioita arviointilausunnossaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §