Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vuolijoen aluelautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1400

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Otanmäen läheisyydessä olevien metsien käsittelysuunnitelma

Metsähallituksen Länsi-Kainuun metsätiimi on laatinut Otanmäen ulkoilureittien läheisyydessä olevien metsien käsittelysuunnitelman. Suunnitelman esittelytilaisuus pidetään Otanmäen urheilutalon kahviossa tiistaina 24.9.2019 klo 16.00. Suunnitelmaa esittelee suunnittelija Juhani Malinen. Esittelyn jälkeen käydään maastossa katsomassa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta alueen virkistyskäytölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Aluelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Aluelautakunnasta osallistutaan tilaisuuteen.

B) Merkittiin tiedoksi  Honkamäen toimintakeskus - ampuma-alueen kehittämishankkeen eteneminen.

C) Merkittiin tiedoksi, että aluesinteerinä vuoden 2019 loppuun jatkaa Kalevi Tervonen.

D) Seuraava kokous Otanmäen koululla torstaina 24.10.2019 klo 17.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §