Vuolijoen aluelautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Palautekeskustelu Kajaanin Markkinakadulle osallistumisesta 3.–5.7.2019

KAJDno-2019-1081

Valmistelija

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Perustelut

Vuolijoki kartalle -hanke, Vuolijoen maaseutuyhdistys  ja Vuolijoen aluelautakunta organisoivat entisen Vuolijoen kunnan alueen toimijoille mahdollisuuden osallistua Markkinakadun toimintaan. Keväällä suunnittelukokouksiin kutsuttiin yhdistyksiä ja toimijoita sähköpostilla.

Markkinakadulle osallistuttiin kolmena päivänä 3.–5.7.2019. Vuolijoki-kojun aukipidosta vastasivat Vuolijoki kartalle -hankkeen ja Vuolijoen aluelautakunnan lisäksi Vuottolahden nuorisoseura, Vuolijoen näyttämötaideyhdistys, Partasen luomutila, Kosken kyläyhdistys, Käkilahden kyläseura ja Otanmäen kyläyhdistys.

Vuolijoki-kojulla käytiin vilkkaasti tutustumassa alueen tarjontaan. Vetonaulana oli Otanmäen malmikiven painon arvauskilpailu, johon osallistui 676 henkilöä.

Lisätietoja antaa aluesihteeri Kalevi Tervonen, p. 044 7157 138 tai sposti etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalevi Tervonen, Rehtori/aluesihteeri, kalevi.tervonen@edukajaani.fi

Käydään keskustelua Markkinakadulle osallistumisen merkityksestä tämän alueen tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiselle. Kirjataan ylös mahdollisia parannusehdotuksia.

Päätös

Korjaus: Partalan luomutila osallistui Markkinakadulle.

Päätettiin osallistua jatkossakin Markkinakadulle. Varataan enemmän aikaa suunnittelulle. Pyritään saamaan kaikki kylät mukaan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §