Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-160

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous pidetään 28.2.2019, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §