Työllisyysjaosto, kokous 23.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työllisyyspalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2020

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatyöllistämisellä hoidetaan kaupungin lakisääteinen työllistämisvelvoite eli työllistetään TE-toimiston osoittamat velvoitetyöllistetyt kokoaikaiseen puolen vuoden työsuhteeseen (25 htv). Lisäksi esitetään varattavaksi määräraha pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen (n. 25 htv).

Avustukset

Kumppaniksi ry:n ja kaupungin välillä allekirjoitettiin työpajatoiminnan järjestämistä koskeva sopimus 11.1.2019. Sopimuksen mukaan vuoden 2020 toiminta-avustuksen suuruus on 350 000 euroa, mikäli ko. vuoden talousarviossa myönnetään kyseisen suuruinen määräraha. Talousarviossa esitetään varattavaksi tarkoitukseen ko. summan suuruinen määräraha.

Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Tönärille esitetään varattavaksi 30 000 euron suuruinen avustusmääräraha. Tänä vuonna avustuksen suuruus on 60 000 euroa.

Kainuulaisille yrityksille ja kajaanilaisille yhdistyksille myönnettävään kuntalisään esitetään varattavaksi 150 000 euroa. Samansuuruinen määräraha on myös tämän vuoden talousarviossa.

Projektit

Projekteihin esitetään varattavaksi 30 000 euroa. Määrärahalla käynnistetään mahdollinen kaupungin oma hanke. Lisäksi voidaan rahoittaa ulkopuolista hanketta, jos siihen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista myöntää kuntarahoitusta.

Typ-toiminta

Tulosyksikköön varatulla määrärahalla maksetaan TYP-johtajan/työllisyysasiantuntijan ja työhönvalmentajan palkka- ym. kustannukset. Lisäksi esitetään varattavaksi määräraha toisen työhönvalmentajan palkkakustannuksiin. Lääkäripalvelujen hankintaan yksityiseltä kuntoutuslääkäriltä esitetään varattavaksi 30 000 euroa.

Opiskelijoiden kesätyö

Peruskoulunsa päättävien ja toisen asteen opiskelijoiden kesätyöseteliin varataan määräraha nuorisopalvelujen talousarviossa. Työllisyyspalvelujen talousarvioesitykseen sisältyy määräraha noin 35 opiskelijan työllistämiseen kaupungin palvelukseen. Lisätään tehdään varaus ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätyöpaikkatukeen.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen esitetään varattavaksi 2,9 milj.euron suuruinen määräraha. Vuoden 2019 talousarvioon tarkoitukseen varattiin 2,95 milj.euroa.

Talousarvioesityksen loppusumma (netto) on 4 710 423 euroa, mikä on 214 358 euroa edellisvuotta pienempi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto tekee esityksen työllisyyspalvelujen talousarvioksi vuodelle 2020.

Päätös

Keskustelun jälkeen työllisyysjaosto hyväksyi henkilöstösihteerin esityksen työllisyyspalveluiden talousarvioksi vuodelle 2020.