Työllisyysjaosto, kokous 23.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajan väliraportti 1.1.-31.8.2019

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Kumppaniksi ry:n välisessä sopimuksessa työpajatoiminnan järjestämisestä edellytetään, että yhdistys toimittaa kaupungille kausiraportin kaupungin konserniaikataulun mukaisesti. Raportissa on oltava selostus oleellisista tapahtumista toiminnassa, työpajatoimintaan osallistuneiden lukumäärä ja talouden toteutumaseuranta.

Liitteenä on väliraportti Kajaanin työpajan toiminnasta 1.1.-31.8.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.