Työllisyysjaosto, kokous 23.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ilmoitusasiat

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Henkilöstösihteeri myönsi 26.8.2019, § 14, Kajaanin Huoltokeskus Oy:lle kuntalisää työntekijän palkkakustannuksiin ajalle 1.8.2019-31.1.2020 yhteesnä enintään 1 800,00 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 9.9.2019, § 15, Moto Team Tauriainen Oy:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.9.2019-4.8.2020 yhteensä enintään 3 338,71 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-31.8.2019.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2018-2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.