Työllisyysjaosto, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Työllisyysjaoston sihteerin valinta

KAJDno-2017-1179

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyysjaoston tulee valita itselleen sihteeri. Sihteerinä toimi edellisellä toimikaudella henkilöstösihteeri Paula Tokkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto valitsee sihteerin.

Päätös

Työllisyysjaoston sihteerinä toimii tässä kokouksessa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen. Seuraavasta kokouksesta lähtien sihteerinä toimii työllisyysasiantuntija Milla Tikkanen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §