Työllisyysjaosto, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ilmoitusasiat

KAJDno-2019-121

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Perustelut

Työllistämisen kuntalisä

Henkilöstösihteeri myönsi 18.6.2019, § 10, maatalousyrittäjä Antti-Jussi Lukkarille kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 20.5.2019-30.10.2020 yhteensä enintään 5 216,13 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 24.6.2019, § 12, Montessoripäiväkoti Kiva Paikka Oy:lle kuntalisää työntekijän palkkakustannuksiin ajalle 1.8.2019-5.4.2020 yhteensä enintään 2 450,00 euroa.

Henkilöstösihteeri myönsi 4.7.2019, § 13, Kajaanin Arvola-koti ry:lle kuntalisää oppisopimusopiskelijan palkkakustannuksiin ajalle 1.8.2019-29.7.2022 yhteensä enintään 10 780,65 euroa.

Palkkatuella työllistetyt

Liitteenä on kaupungin palkkatuella työllistettyjen määrä 1.1.-31.7.2019.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Liitteenä on taulukko työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudesta ja maksuosuuden piirissä olevista henkilöistä vv. 2018-2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §