Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella ja tehdä esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä kunnan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 14.8.2018 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 laadintaohjeen. Laadintaohje on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Laadinnassa on pyydetty huomioimaan tilinpäätöksen 2018 toteuma sekä alkuvuoden 2019 talousarviototeuma.

Ulkoisen tarkastuksen hoitamiseen on varauduttu sopimuksen mukaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on huomioitu tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä sidonnaisuusrekisterin pitämisessä (palveluiden ostot), lautakunnan kokouspalkkiot sekä koulutuksiin mahdollisesti liittyvät kulut.

                               

      2020     2021     2022
Toimintakulut      
tilintarkastuspalkkiot 38 000 38 000 39 000
kokouspalkkiot   7 000   7 000   7 000
muut korvaukset (vuosipalkkiot, ansionmenetys)   1 800   1 800   1 800
koulutus   3 000   3 000   3 000
luottamushenkilöiden matkakulut      500      500      500
muiden palveluiden ostot      800      800      800
ICT-palvelut/sidonnaisuusrekisterin ylläpito   1 900   1 900   1 900
Yhteensä 53 000 53 000 54 000

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan esittelytekstissä mainittu talousarvioehdotus vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021-2022 hyväksytään.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

talouspalvelut/Joni Partanen