Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Perusopetus ja nuorisopalvelut_arviointitapaaminen

KAJDno-2019-28

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä arvioinnin painopistealueena on vuonna 2019 perusopetus ja nuorisopalvelut. Tulosalueen johtaja Päivi Rissanen on kutsuttu arviointitapaamiseen kertomaan toiminnan ja talouden toteutumisesta tulosalueella v. 2019.

Palvelulinjaukset 2019-2022 vuoden 2019 talousarviossa:

Perusopetus ja nuorisopalvelut

Uudistettu Kajaanin lyseo otetaan käyttöön elokuussa 2020

Uusi sairaalakoulu valmistuu osana Kainuun uusi sairaala -hanketta vuonna 2021

Osallistutaan Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa 2018-2020

Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta osallistumalla YES-keskustoimintaan ja Yrityskylä -toimintaan

Sitoudutaan Yrityskylätoimintaan 30 000 euron määrärahalla/vuosi

Opetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulujen toimintakulttuuria uudistetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyössä tehdään yhteistyötä KamIT:n, koulutusliikelaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Jatketaan digimentoritoimintaa. Laitekantaa vahvistetaan leasingpainotteisesti.

Osallistutaan OPH:n Innovatiiviset kokeilut -hanketoimintaan 3D-pelimoottorihankkeella, jossa oppilaille ja opettajille opetetaan mallintamista.

Liikkuva koulu -toiminta vakiinnutetaan.

Toiminnan kehittämistä tukevaa hankerahoitusta haetaan aktiivisesti (OPH, OKM, AVI).

Oppilaiden tukemisen muotoja kehitetään ja monipuolistetaan vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen.

Perinteisten tukimuotojen rinnalle kehitetään varhaisen tukemisen keinojen yhdessä varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja Kainuun soten kanssa.

Joustavan alkuopetuksen työryhmässä arvioidaan, kuinka uutta ammatillista osaamista voidaan hyödyntää tukitoimissa.

Nuorisopalvelujen ja koulujen yhteistyötä sekä toimintaa kouluilla lisätään.

Kulttuuripassi, VIP-9 -passi ja harrastepassisovellus otetaan käyttöön ja osallistutaan OKM:n harrastetakuu -selvityksiin.

Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, puh. 044 710 0611 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että tulosalueen johtaja Päivi Rissanen poistui kokouksesta klo 17.25 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.