Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Maahanmuuttajapalvelut_arviointitapaaminen

KAJDno-2019-28

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä arvioinnin painopistealueena vuonna 2019 on maahanmuttajapalvelut. Johtaja Jukka Piirainen on kutsuttu lautakunnan arviointitapaamiseen kertomaan maahanmuuttajapalveluiden talouden ja toiminnan toteutumisesta v. 2019.

Vuoden 2019 talousarvioissa on mainittu seuraavat palvelulinjakset:

Palvelulinjaukset 2019–2022
• Selvitetään sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus maahanmuuttajapalveluiden toimintaan ja rakenteeseen.
• Kajaaniin halutaan lisätä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrää, mikäli valtakunnallista kiintiötä kasvatetaan.

Lisätietoja asiasta antaa maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen, puh. 044 710 1440 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että Jukka Piirainen oli paikalla 17.28-18.03.

Lautakunta ´merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.