Tarkastuslautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Arvioinnin painopistealueiden työnjako (lisäpykälä)

KAJDno-2019-28

Perustelut

Arvioinnin painopistealueet jaetaan etukäteen.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää arvioinnin painopistealueiden työnjaosta.

Päätös

Lautakunta päätti jakaa v. 2019 arvioinnin painopistealueiden seurannan seuraavasti:

Sari Kyllönen: työllisyydenhoito ja tietohallinto

Ari Toppinen: elinkeinopolitiikka ja rahavarojen hallinta sekä verotulot ja valtionosuudet

Pasi Arffman: maahanmuuttajapalvelut ja pelastustoimi

Leena Törrö: perusopetus ja Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Kyösti Klemetti: tilapalvelut ja sisäisen tarkastuksen toteutuminen/toimenpideohjelma (hankinnat)