Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Museonjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§3 Arkeologin valinta, 23.08.2017

Kätönlahden koulun rehtori
Muu päätös:
§1 6 C LUOKAN LEIRIKOULU KUUSAMOON 13.-15.9.2017, 30.08.2017
§2 6 A LUOKAN LEIRIKOULU KUUSAMOON 4.-6.9.2017, 30.08.2017

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Avustuspäätös:
§3 NUORISOTYÖN KOHDEAVUSTUS PARASTA LAPSILLE RY KAJAANIN OSASTOLLE, 31.08.2017
Henkilöstöpäätös:
§38 Tuntiopettaja erityisluokan opetuksessa, 13.06.2017
§39 Ruotsin ja saksan kielen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Otanmäen koulussa, 13.06.2017
§46 Historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 14.06.2017
§52 Kotitalouden tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 16.06.2017
§53 Erityisopettajan tehtävä lv. 2017-2018, 20.06.2017
§54 Tuntiopettajan tehtävän täyttäminen maahanmuuttajien tukiluokassa Keskuskoulussa, 26.06.2017
§61 Kotitalouden tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Keskuskoulussa, 26.06.2017
§62 Teknisen käsityön tuntiopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen, 27.06.2017
§63 Koulunkäyntiavustajien tehtävien täyttäminen , 27.06.2017
§64 Koulunkäyntiavustajan tehtävän täyttäminen Jopo-luokan opetuksessa, 27.06.2017
§65 Koulunkäyntiavustajien valintapäätöksen muutos, 29.06.2017
§67 Matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 12.07.2017
§68 Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen Lohtajan koulussa, 27.07.2017
§69 Kahden luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen , 08.08.2017
§71 Perusopetuksen koulujen oppilasliikuntatoimikunnan asettaminen lv:ksi 2017-2018, 22.08.2017
§72 Matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Kajaanin lyseossa, 05.09.2017
§73 Laaja-alaisen erityisopetuksen tuntiopettajan valitseminen Kajaanin lyseoon, 05.09.2017
§74 Tuntiopettajan tehtävän täyttäminen Soidinsuon koulussa, 08.09.2017
§77 Tutor-opettajien toiminta -hankkeen koordinaattorin nimeäminen ja mentoroinnista maksettavan palkkion määrääminen hankkeesa mukana oleville opettajille, 08.09.2017
Muu päätös:
§7 Avustushakemus perusopetuksen oppilaiden osallistumiseksi KLL:n suunnistusmestaruuskilpailuihin Yyterissä 24.-26.8.2017, 05.09.2017
§8 Kajaanin perusopetuksen oppilaiden osallistuminen Kainuun piirin KLL:n yleisurheilukilpailuihin Vaalassa 19.9.2017, 05.09.2017

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§13 Perusopetuksen johtoryhmän nimittäminen , 16.06.2017
§14 Rekrytointilupa kirjastovirkailija-kirjastoautonkuljettajan toimen täyttämiseen, 16.06.2017
§15 Rekrytointilupa: arkeologi Kainuun Museoon, 01.08.2017
Muu päätös:
§3 Lyseon peruskorjaushankkeen perusopetuksen työryhmän nimeäminen, 16.08.2017
§4 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän ja ohjausryhmän perustaminen, 07.09.2017

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§1 Esiopetuksen suorahankinta yksityisiltä palveluntuottajilta lukuvuonna 2017-2018, 22.06.2017
Henkilöstöpäätös:
§10 Päiväkodin johtajan valitseminen, 20.06.2017
§11 Lasentarhanopettajan tehtävän täyttäminen 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, 14.08.2017
§12 Lastentarhanopettajien valinta määräaikaisiin työsuhteisiin, 14.08.2017
§13 Lastenhoitajan määräaikaisten tehtävien täyttäminen, 23.08.2017
Muu päätös:
§2 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan erityisen osan päivittäminen, 14.06.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §