Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Sivistystoimialan osavuosikatsaus 1.1–31.8.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.8.2017 esitetään kokouksessa.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Piia Rissanen, p. 044 362 5897 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §