Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kirjastotoimen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta kirjastovirkailijan vakinaiseen tehtävään, 18.02.2020

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
§ 1 Etsivä nuorisotyöntekijä sijaisuus 2.1.-1.7.2020, valintapäätös, 24.01.2020

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kajaanin lyseon fysiikan ja kemian luokkien ensikertainen kalustaminen, 05.02.2020

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Rekrytointilupa Kajaanin kaupunginkirjastolle kirjastovirkailijan tehtävän täyttämiseen toistaiseksi, 23.01.2020
§ 3 Kaukametsän hallintotiimin purkaminen, 27.01.2020
§ 4 Keskuskoulun vs. rehtorin nimittäminen ajalle 9.3. - 30.6.2020, 29.01.2020
§ 5 Eron myöntäminen ********* Kainuun musiikkiopiston rehtorin virasta, 05.02.2020
§ 6 Eron myöntäminen ********* perusopetuksen rehtorin virasta, 05.02.2020
Muu päätös:
§ 1 4H-liiton alueneuvoston jäsenen nimeäminen kaudeksi 2020-2022, 04.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §