Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.-1.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toimintakate tammikuun lopussa 2020 on + 255 000 euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 15 000 euroa jaksotettua pienempinä, mutta toimintakulut noin 270 000 euroa budjetoitua parempana. Talouden toteuma esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §