Sivistyslautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1415

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 13.2.2020 nro 20/0039/2

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hakea valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen 13.2.2020 nro 20/0039/2.

Perusopetuksen tulosalueenjohtaja esitteli lautakunnalle perusopetuksen valinnaiskielten tilannetta. Lautakunta merkitsi tiedoksi.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja toi lautakunnalle tiedoksi Touhula-päiväkotien kirjeen koskien palvelusetelimaksuja. Lautakunta merkitsi tiedoksi.

Sivistyslautakunnan seuraava kokous pidetään ke 18.3 klo:16.15 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §