Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kirjastotoimen johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Pääkirjaston asiakastilojen kalusteiden hankinta, 10.09.2019

Kätönlahden koulun rehtori
Muu päätös:
§ 5  6E -luokan leirikoulu

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Avustushakemus perusopetuksen oppilaiden osallistumiseksi KLL:n suunnistusmestaruuskilpailuihin Keravalla 30.-31.8.2019, 21.08.2019
§ 2 Kajaanin Babtistiseurakunnan hakemus lasten ja nuorten kesäleirin kustannuksiin, 26.08.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 76 Jormuan koulun koulunjohtajan tehtävät 1.8.2019-31.7.2020, 26.08.2019
§ 77 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Otanmäen kouluun, 03.09.2019
§ 78 Valinta vastaavan koulukuraattorin tehtävään, 03.09.2019
§ 79 Valinta Teppanan koulun ja Keskuskoulun yhteisen koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään, 16.09.2019
Muu päätös:
§ 9 Tutkimuslupa Tuure Leinonen, 13.09.2019

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Lohtajan koulun vararehtorin nimittäminen 1.8.2019 alkaen, 29.08.2019
§ 19 Huuhkajanvaaran päiväkodin johtajan valinta, 06.09.2019

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 14 Erityisavustajien valinta, 28.08.2019
§ 15 Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuden täyttäminen, 03.09.2019
§ 16 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien valinta, 10.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §