Sivistyslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-7

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan seuraavat kokoukset ovat 2.10.2019 ja 23.10.2019 klo 16.15 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §