Sivistyslautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Kainuun musiikkiopiston investointihankinnat 2019, 17.09.2019

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
§ 2 Koulukuvaukset_OPTIO I, 23.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 80 Valinta määräaikaiseen erityisluokanopettajan tehtävään Lohtajan kouluun, 19.09.2019

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Päiväkotikuvaukset OPTIO I, 24.09.2019
Muu päätös:
§ 2 Tutkimuslupa, 24.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §