Sivistyslautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-7

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tiedoksi lähettämä asianosaisen lisäselvitys 29.8.2019 asiaan KajDno-2017-1673

 

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 23.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §