Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Kanteleensoiton tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020, 23.05.2019
§ 5 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020, 23.05.2019

Lehtikankaan koulun rehtori
Muu päätös:
§ 11 4ABC luokkien luokkaretki Joutenlammelle 23-24.5.2019, 21.05.2019

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Valintapäätös kolmen luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuuteen, 20.05.2019
§ 24 Valinta päätoimisen tuntiopettajan vakinaiseen tehtävään Keskuskouluun, 16.05.2019
§ 25 Valinta päätoimisen tuntiopettajan vakinaiseen tehtävään Lehtikankaan kouluun 1.8.2019 alkaen, 20.05.2019
§ 26 Valinta luokanopettajien vakinaisiin virkoihin nro 1070 ja nro 0067, 17.05.2019
§ 27 Perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori, 20.05.2019
§ 28 Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä luokanopetuksessa ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 21.05.2019
§ 29 Nuoriso-ohjaajan määräaikainen tehtävä, 21.05.2019
§ 30 Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä Lehtikankaan koulussa ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 22.05.2019
§ 31 Valinta käsityön (kovat materiaalit) lehtorin vakinaiseen virkaan nro 1112, sijoituspaikka Lehtikankaan koulu, 22.05.2019
§ 32 Valinta luokanopettajan määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluun, 22.05.2019
§ 33 Valinta luokanopettajan vakinaiseen virkaan nro 0136, 23.05.2019
§ 34 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään luokanopetuksessa, 23.05.2019
§ 35 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään luokanopetuksessa, 23.05.2019
§ 36 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään aikuisten perusopetuksessa, 27.05.2019
§ 37 Valinta luokanopettajan virkaan 0103 Lohtajan kouluun, 03.06.2019
§ 38 Luokanopettajan viransijaisuus Lohtajan koulusssa 1.8.2019-31.7.2020, 04.06.2019
§ 39 Valinta Lohtajan koulun tuntiopettajan tehtävään luokanopetuksessa 1.8.2019-31.7.2020, 05.06.2019
§ 40 Valinta tuntiopettajan tehtävään luokanopetuksessa Kuluntalahden ja Jormuan kouluissa 1.8.2019-31.7.2020, 06.06.2019
§ 41 Valinta biologian ja maantiedon lehtorin virkaan  Keskuskouluun, 06.06.2019
§ 42 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluun, 07.06.2019
§ 43 Valinta määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään Keskuskouluun opetettavina aineina biologia ja maantieto, 07.06.2019
§ 44 Valinta liikunnan lehtorin vakinaiseen virkaan nro 1080, 10.06.2019
§ 45 Luokkamuotoisen erityisopettajan sijaisuus Keskuskoulussa 7.8.2019-20.12.2019, 10.06.2019
§ 46 Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus Keskuskoulussa 1.8.2019-30.11.2019, 10.06.2019
§ 47 Valinta luokanopettajan vakinaiseen virkaan nro 0022, 10.06.2019
§ 50 Koulunkäyntiavustajien ja vahtimestareiden vakinaiset tehtävät 2019, 11.06.2019
§ 51 Kajaanin lyseon tuntiopettajan tehtävä (MA,FY,KE) ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 11.06.2019
§ 52 Määräaikainen tuntiopettajan tehtävä Kajaanin lyseossa (MA,FY,KE), 11.06.2019

Sivistysjohtaja
§ 8 Koulunjohtajan nimeäminen Vuolijoen kouluun 1.8.2019-31.7.2020, 24.05.2019
§ 9 Koulunjohtajan nimeäminen Seminaarin kouluun 1.8.2019 alkaen toistaiseksi, 03.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §