Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.–31.5.2019

KAJDno-2019-9

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteumaraportti ajalta 1.1.–31.5.2019 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Piia Rissanen p. 044 362 5897 tai piia.rissanen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §