Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-7

Valmistelija

  • Aune Kariluoto, Kansalaisopiston rehtori, aune.kariluoto@kajaani.fi

Perustelut

Opetushallitus on päättänyt myöntää valtionavustusta hankkeelle 14 7/385/2019 Oppia – Opistojen palvelujen innovatiivisuus alulle.
Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 23 876 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 28 090 €.
Valtionavustusprosentti on 85 %. Avustusta saa käyttää kustannuksiin, jotka aiheutuvat oppilaitoksen tai oppilaitosverkoston kehittämisestä, koulutuksen kehittämisestä, oppimateriaalien kehittämisestä ja tuottamisesta, oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä avustuksella rahoitetun toiminnan arvioinnista. (KAJDno-2019-63)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §