Sivistyslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Teatterin hallintomalli

Päätös

Hyväksyi.

 

Iltakouluasiat:

Klo 15.35–16.02 Vasu19 Kajaanin kaupunki, esittelijä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä

Klo 16.04–16.32 Vuolijoen koulun opetusjärjestelyt lv 2019–2020, Vuolijoen koulun rehtori Ossi Seilonen

Klo 16.33–16.51 Eija Pyrrö pohjusti Nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksia vuodelle 2019.

Klo 17.45–18.00 Teatterin hallintomalli, sivistysjohtaja Mikko Saari


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §