Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Yksityisen varhaiskasvatuksen suurimman arvon tarkastaminen 1.8.2020 alkaen

KAJDno-2020-290

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Palvelusetelin sääntökirjan luvussa 6.1. määritellään palvelusetelin suurimman arvon tarkistamisen periaatteet. Päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon palvelusetelin suurin arvo hyväksytään Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnassa. Palvelusetelin hinnan tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin (=palkansaajien ansiotasoindeksi, sosiaalipalvelut) ja elinkustannusindeksin yhdoistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Tämä jakosuhde perustuu päiväkotihoidon kustannusrakenteeseen ja on yleisesti käytössä kunnissa palvelusetelin arvoa määriteltäessä.
Tarkistus tehdään parillisen vuoden keväällä, elinkustannusindeksin osalta helmikuun pisteluvun perusteella ja sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin osalta huhtikuun pisteluvun perusteella.
Palvelusetelin suurimman arvon tarkistusprosentti on 1,62. (Liite)
Päiväkotitoiminnan palvelusetelin arvoksi tulee 806 € ja
perhepäivähoidon laskennalliseksi arvoksi tulee 743 €.
Muiden palvelutarpeiden arvot laaditaan sääntökirjan 6.2.1. ja 6.2.2. lukujen mukaisilla kertoimilla. Uusi tarkistettu arvo otetaan käyttöön uuden toimintakauden alusta 1.8.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasavtuksen palvelusetelin suurimman arvon esitetyllä tavalla

Päätös

Hyväksyi.