Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Museonjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Maakunta-amanuenssin valinta Kainuun Museossa, 09.03.2020

Musiikkiopiston rehtori
§ 1 Kanteleensoiton opettajan viransijaisuuden järjestelyt ajalle 1.8.2020 - 31.7.2022, 25.02.2020
§ 2 Tanssin tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, 25.02.2020

Kirjastotoimen johtaja
§ 2 Valinta kirjastovirkailijan vakinaiseen tehtävään, 21.02.2020

Sivistysjohtaja
§ 7 Valintapäätös, nuoriso-ohjaajan sijaisuus 10.2.2020-14.1.2021, 25.02.2020
§ 8 Rekrytointilupa Kainuun Museolle maakunta-amanuenssin tehtävän täyttämiseen toistaiseksi, 27.02.2020
§ 9 Kainuun musiikkiopiston vs. ja vt. rehtorin nimittäminen ajalle 10.3.2020-31.7.2022, 27.02.2020
§ 10 Rekrytointilupa Nuorisopalveluille etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän auki laittamiseksi, 28.02.2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Muu päätös:
§ 2 Tutkimuslupa Hanna Huotari ja Natasa Vukota, 10.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.