Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Sivistysjohtaja
Muu päätös:
§ 3 Sivistystoimialan palvelujen järjestäminen 18.3.20 alkaen Korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, 18.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta käyttää sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen KAJDno-2020-303 otto-oikeutta. Sivistylautakunta päättää viranhaltijapäätöksen mukaisista palveluiden järjestämisen muutoksista ja täsmentää sivistysjohtajan viranhaltijapäätöstä KAJDno-2020-303 seuraavilta osin:

Kajaanin kaupunginkirjaston osalta. Kajaanin kaupunginkirjasto suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka tai kunnes toisin päätetään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tuodaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Muita maksuja ei korvata asiakkaille palvelujen keskeytyksen vuoksi. Maksukorvausperiaatteita tullaan kuitenkin tarkastelemaan palveluiden palauduttua normaaleiksi.