Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kätönlahden koulun rehtori
Muu päätös:
§ 1 6 B-luokan leirikoulu Kuusamoon 23.-25.3.2020, 11.03.2020

Sivistysjohtaja
§ 2 Kansalaisopisto-,musiikkiopisto-,  nuorisopalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kerho- ja tapahtumatoiminnan keskeyttäminen toistaiseksi , 13.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin KAJDno-2019-364 ja KAJDno-2020-303

Lautakunta tarkentaa sivistysjohtajan päätöstä  KAJDno-2020-303 Kaukametsän musiikkiopiston opetuksen kohdalta: Tämä koskee kansalaisopiston opetusta, Kainuun musiikkiopiston opetusta (ml. myös muissa Kainuun kunnissa järjestettävä Kainuun musiikkiopiston opetus).

Kätönlahden koulun 6 B - luokan leirikoulu perutaan, eli viranhaltijapäätös KAJDno-2019-364 kumotaan