Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kuntalisän suuruus ajalla 1.8.2020 - 31.7.2022

KAJDno-2020-292

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Lapsen omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa tuetaan kuntalisällä 230 €/kk/lapsi lakisääteisen yksityisen hoidon lisäksi. Esiopetusikäisestä lapsesta tuki on 115 €/kk/lapsi. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että vanhemmat ovat työssä tai opiskelemassa ja lapsen hoidon tarve on vähintään 14 pv/kk ja yli 5 h/pv. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaaman hoitajan tilille seuraavan kuukauden 15. päivä läsnäolopäiväkirjan mukaan.
Ehdotan, että kuntalisää korotetaan 234 euroon/lapsi/kk ja esiopetusikäisestä 117 euroon/lapsi/kk.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen p. 044 710 1720 tai etunimi.i.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lapsen omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa tuetaan kuntalisällä esitetyllä tavalla ja tehdään esitetty korotus kuntalisän suuruuteen.

Päätös

Hyväksyi.