Sivistyslautakunta, kokous 18.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Päätös

Merkittiin, että lautakunnan varapuheenjohtaja Veli-Matti Karppinen toimi kokouksen puheenjohtajana ja varsinainen puheenjohtaja Veli-Pekka Leivo oli paikalla jäsenenä.

Hyväksyi.