Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-65

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Katsaus vuoden 2020 talousarvion valmisteluun, oheisliitteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Neuvosto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §