Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokousajat syksyllä 2019

KAJDno-2017-1134

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Neuvosto kokoontuu päättäminään aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Lisätietoja asiasta antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto päättää syksyn 2019 kokousajat.

Päätös

Neuvoston syksyn 2019 kokousajat ovat;

ti 22.10. klo 17.00 kokous pidetään tarvittaessa.

ti 19.11. klo 17.00.

ti 10.12. klo 17.00.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §