Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokous pidettiin suljettuna, koska ainoa käsiteltävänä ollut asia oli ennen päätöksentekoa ei-julkinen.

Valtuustosalissa olivat paikalla puheenjohtaja Miikka Kortelainen, sihteeri Tuija Aarnio sekä valtuutetut Vesa Kaikkonen, Teuvo Hatva, Ari Toppinen ja varajäsen Pentti Väyrynen. Valtuutettu Hannu Kemppainen osallistui kokoukseen alussa etäyhteydellä ja saapui valtuustosaliin klo 18.15. 


Käsitellyt asiat