Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kainuun Voima Oy:n osakkeiden osto

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24 § 20 mom


Käsitellyt asiat