Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 8 Toimistotarvikkeet ja -paperit 2020–2022 (2024) -puitejärjestely Hansel Oy, 19.09.2019

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 17 Kajaanin taidemuseon intendentin koulutusapurahahakemus, 12.09.2019
§ 18 Kainuun ammattiopiston suunnittelijan koulutusapurahahakemus, 02.10.2019
§ 19 Varhaiskasvatuksen perheohjaajan koulutusapurahahakemus, 02.10.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Palvelussuhdeasiantuntijan valinta, 17.09.2019
§ 14 Kainuun ammattiopiston opettaja/projektipäällikön hakemus palkallisista koulutusvapaista, 02.10.2019
§ 15 Toimistosihteerin tehtävänimike muutos, 02.10.2019

Henkilöstösihteeri
Avustuspäätös:
§ 16 Kainuun Nuotta ry:n kuntalisähakemus, 26.09.2019

Kaupunginjohtaja
§ 29 Sopimus Itarata-hankkeen viestinnän- ja vaikuttajaviestinnän kustannuksista, 24.09.2019
§ 31 Yrityspalveluseteli Optikko Kaakinen Oy, 12.09.2019
§ 32 Yrityspalveluseteli NetPartner Oy, 27.09.2019
§ 33 Yrityspalveluseteli GreenPartener Oy, 27.09.2019
§ 34 Yrityspalveluseteli Sepre Oy, 27.09.2019
§ 35 Yrityspalveluseteli Pekka Heikkinen&kumpp.OY, 30.09.2019
§ 36 Yrityspalveluseteli Gr8 EScape Oy, 01.10.2019
Hankintapäätös:
§ 16 Kajaanin lukion laajennusosan IV-urakka, 16.09.2019
§ 17 Kajaanin lukion laajennusosan putkiurakka, 16.09.2019
§ 18 Kajaanin lukion laajennusosan rakennusautomaatiourakka, 16.09.2019

Pysäköinninvalvoja
Muu päätös:
§ 3 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 16.09.2019

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 7 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 20.9.2019 - 10.1.2020, 17.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §