Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2019

KAJDno-2018-1312

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 18.9.2019

Ympäristötekninen lautakunta 18.9.2019

Vuolijoen aluelautakunta 19.9.2019

Lupajaosto 25.9.2019

Sivistyslautakunta 25.9.2019 ja 2.10.2019

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 26.9.2019

 

Pelastuslautakunnan 17.9.2019 antaman lausunto pelastustoimen ja ensihoidon tiiviimmästä yhteistyöstä.

Vaasan hallinto-oikeus on 26.9.2019 hylännyt Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n ja Kajaanin Seudun Luonto ry:n valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 27.5.2016, nro 75/2016/1; Laakasuon turvetuotantoalue.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja muut asiakirjat tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin sisältyviä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §