Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston koollekutsuminen

KAJDno-2019-1174

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan kuntayhtymän yhtymävaltuuston kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Perussopimuksen mukaan ylimääräinen yhtymävaltuusto on pidettävä, jos jäsenkunta sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Kainuun Soten jäsenkunnat ovat yhteisesti päättäneet tarkastella kuntayhtymän johtajan asemaa ja saattaa johtajan nauttima luottamus kuntayhtymän yhtymävaltuuston arvioitavaksi. Jäsenkunnat edellyttävät, että Kainuun Soten yhtymähallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen valmistelemaan asiaa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki yhdessä muiden Kainuun kuntien kanssa edellyttää, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus kutsuu välittömästi koolle kuntayhtymän yhtymävaltuuston valmistelemaan kuntayhtymän johtajan nauttimaa luottamusta koskevaa asiaa. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuun Sote

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §