Kaupunginhallitus, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Yritysjärjestely

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24