Kaupunginhallitus, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat puheenjohtaja Teuvo Hatva, sihteeri Tuija Aarnio ja kaupunginhallituksen jäsen Vesa Kaikkonen. Muut osallistujat olivat mukana Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Käsitellyt asiat