Kaupunginhallitus, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 12 Kainuun ammattiopiston opettajan koulutusapurahahakemus, 07.08.2019

Kaupunginjohtaja
§ 17 Yrityspalveluseteli Codemill Oy, 09.08.2019
§ 18 Yrityspalveluseteli Karolineburg Oy, 09.08.2019
§ 19 Yrityspalveluseteli RTG Sales Oy, 09.08.2019
§ 20 Yrityspalveluseteli Inna Pyykkönen Oy, 12.08.2019
§ 21 Kajaanin kehittämisrahan myöntäminen Kajaani-sovelluksen kokeiluun, 13.08.2019
§ 22 Toiminta-avustuksen myöntäminen opiskelijankajaani.fi -sivuston perustamiseen, 13.08.2019
§ 23 Osallistuminen Sotilaspoikien Perinneliiton liittokokouksen järjestelyihin 2019, 19.08.2019

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Rekrytointilupa Tontti ja paikkatieto -yksikköön kartoittajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, 19.08.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §